Ezt olvasta már?

0

Új utcanevek, zajrendelet, új testvérváros, kórháztámogatás - Napirenden Esztergom

Testületi ülés – beszámoló (2019.07.30.)


hirdetés

A portugáliai Fátima Esztergom testvérvárosa lesz, tízmillió forintos önkormányzati támogatásból újul meg a kórház területén lévő szakasz, elfogadták a településfejlesztési koncepciót, tervezés alatt az esztergomi vállalkozásokat segítő inkubátorház, több mint 700 millió forintnyi pályázati pénzből újulhat meg a vargyasi kastély, marad az ingyenes buszbérlet a pilisszentléleki, szamárhegyi és búbánatvölgyi diákoknak – többek között erről döntött a képviselő-testület július 30-án. Az utolsó, nyári munkarend szerinti ülésen – várhatóan legközelebb szeptember 19-én ülésezik a testület – Juhász István, Sasvári Viktor, Stámusz Andrea, Sztojka Lajos és Vígh László egyéb elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni.

 

Rendőrségi beszámoló: jelentősen nőtt a halálos közúti balesetek száma

 

Esztergomban 2018-ban a regisztrált bűncselekmények száma (az összes ismertté vált) 601 volt, míg a 2017. évben 554, mely 8,48 százalékos növekedés. Az elmúlt 9 év adatait áttekintve azonban így is csökkenő tendencia mutatkozik, ugyanis a 2010. évben regisztrált 1877 bűncselekményhez képest a 2018. évben már csak a fent említett 601 bűncselekmény került regisztrálásra, mely összességében 67,98 százalékos csökkenés.

 

A kapitányság területén a bűnözés súlypontjait meghatározó bűncselekmények közé az országos szinten is jellemző lopások, rongálások, testi sértések és garázdaságok tartoznak. A kapitányság nyomozáseredményességi mutatója nőtt, a 2017. évi 69,2 %-ról 71,1 %-ra.

 

A 2018. évben a szabálysértési előkészítő eljárást lefolytató csoport-az indított ügyeket tekintve 146 tulajdon elleni szabálysértési eljárást indított, melyeket Esztergom város közigazgatási területén követtek el. A 2017. évben 180 szabálysértés miatt indított eljárást a kapitányság. Az adatok alapján a szabálysértések száma 18,8 százalékkal csökkent.

 

A közlekedésbiztonsági helyzetet meghatározó személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma növekedett: 2018-ban 76, 2017-ben 72 ilyen baleset történt, ez 5,55 %-os növekedés.

 

 

 

A halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma jelentősen nőtt Esztergom város közigazgatási területén, hiszen 2017. évben 1 esetben, míg 2018. évben 7 esetben történt. A súlyos sérüléssel járó balesetek tekintetében emelkedés, míg a könnyű sérüléssel járó balesetek esetében csökkenés tapasztalható. 2017-ben 25 súlyos sérüléssel járó baleset történt, míg a 2018. évben 30, ugyanakkor könnyű sérüléssel járó baleset a 2017. évben 46 esetben, a 2018. évben 39 esetben történt.

A képviselők a rendőrség beszámolóját követően meghallgatták és elfogadták a tűzoltóság tavalyi évről szóló beszámolóját.

 

Tervezés alatt az inkubátorház

 

Esztergom a Települési Operatív Program keretén belül 469 millió forintos pályázati támogatást nyert „A helyi gazdaság fejlesztéséért- inkubátorház építése Esztergomban” című projekt megvalósítására. A tervek elkészítésére a "Mujdricza & Társa” Építőművészeti Társművészeti Tervező és Műemlékvédelmi Bt. adta a legkedvezőbb ajánlatot, azonban a tervezési szerződés megkötése előtt a Bt. visszamondta a tervezési feladatot. Az új eljárás keretében a legkedvezőbb ajánlatot a Vinodom Építész Stúdió Kft. adta, így vele kötött az önkormányzat tervezési szerződést.

 

Elfogadták a településfejlesztési koncepciót

 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Esztergom Város Településfejlesztési Koncepcióját, ezzel párhuzamosan pedig döntött arról, hogy a 386/2016. (VII. 7.) önkormányzati határozatban szereplő, a szakmaspecifikus koncepciók II. ütemére vonatkozó határidőt a településfejlesztési koncepció elfogadását követő 90. napról 2020. I. negyedévének végére módosítja.

 

Augusztusban nem lesz munkaterv szerinti testületi ülés

 

Az eredeti munkaterv szerint augusztus 29-én ülésezett volna legközelebbi alkalommal a képviselő-testület, de mivel a július 30-i ülésen sikerült minden határidős ügyben határozatot hozni, így a képviselők döntése alapján legközelebb szeptember 19-én tartanak rendes testületi ülést. Amennyiben addig bármilyen, azonnali döntést igénylő feladat merül fel, akkor a képviselők rendkívüli ülés keretén belül tudnak döntést hozni.

 

 

 

Este 22.00 óráig „szólhatnak” a fesztiválok

 

Módosította zajvédelmi rendeletét az önkormányzat, 2020. januárjától este 22.00 óráig tarthatnak a szabadtéri rendezvények zenei szolgáltatásai. A képviselőkhöz rengeteg lakossági jelzés érkezett ez ügyben. A döntés szerint közterület, szabadidős zaj és rezgésforrás, valamint alkalmi rendezvény esetében élőzene és zeneszolgáltatás, illetve zeneszolgáltatás hangosítására szolgáló berendezés használata legfeljebb 22:00 óráig történhet. Ezen belül:

- Közterületen élőzene és zeneszolgáltatás, illetve zeneszolgáltatás hangosítására szolgáló berendezés használata hétfőtől vasárnapig és munkaszüneti napokon 10:00 és 22.00 óra történhet.

 

- Szabadidős zaj és rezgésforrás, illetve alkalmi rendezvény nyílt térben élőzene- és zeneszolgáltatás végezhető, illetve zeneszolgáltatás hangosítására szolgáló berendezés használható hétfőtől szombatig 08:00 és 22:00 között, vasárnap és munkaszüneti napokon 10:00 és 22:00 közötti időben.

 

A módosító javaslatoknak megfelelően az új rendelet 2020. január 1-től lép majd hatályba, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődik olyan helyszínek keresése, kijelölése, ahol alkalmanként engedély adható ettől eltérő időtartamban rendezvények tartására, maximum éjfélig, amennyiben azok nem zavarják lakóingatlanok vagy intézmények nyugalmát.

 

Harminc közfoglalkoztatottnak ad munkát az önkormányzat

 

A képviselők döntöttek arról, hogy Esztergom Város Önkormányzata 2019. szeptember 1-jével tovább folytassa a közfoglalkoztatást, a közfoglalkoztatás megvalósításához 30 főre vonatkozóan 8.189.337 Ft önrészt (teljes igényelt támogatás: 8.189.337 Ft) biztosít.

 

Új közterület elnevezések

Az Esztergom város közigazgatási területén lévő 11477 és 0721/2 hrsz.-ú Csendes völgy utca közterület nevét 2500 Esztergom, Csendesvölgy utcára nevezték át lakossági kérésre.

 

Az Esztergom város közigazgatási területén lévő 19793 hrsz.-ú (a Bajcsy-Zsilinszky utat a Török Ignác utcával összekötő terület) közterülethez hozzárendelték a Vécs Ottó köz elnevezést.

 

Döntöttek továbbá arról, hogy az Esztergom város közigazgatási területén lévő 18987/3 és 18925/3 hrsz.-ú közterületeket (amelyek a Belvárosi temető mellett elhaladó Temető útról nyílnak) dr. Gróh József utcának nevezzék el. Dr. Gróh József Esztergomban született és halt meg, jogász, érseki jogtanácsos volt.

 

Egyéb döntések

A képviselők döntöttek pályázat kiírásáról a Szentgyörgymezői Olvasókör intézményvezetői állására, nem lakás célú helyiségek értékesítéséről, ingatlanok térítésmentes használatba adásáról a Futball Club Esztergom részére, továbbá elfogadták Dr. Ámon György fogorvos nyugdíjazási kérelmét. Döntöttek emellett az Esztergom-Kertvárosban, a Kassai utca, Temesvári utca és Blaha Lujza utca által határolt területen található önkormányzati ingatlanok rendezéséről és értékesítéséről.

 

 

 

Eladja óriásplakátjait a Strigonium Zrt.

 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületetének 411/2019. (V1.20.) önkormányzati határozata alapján a Képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy a vételi ajánlatban szereplő feltételekkel nem járul hozzá az óriásplakátok értékesítéséhez, de a polgármester útján felhívta a Strigonium Zrt. vezérigazgatóját az óriásplakátokkal kapcsolatos versenytárgyalás lefolytatására, a szerződés megkötésére. A versenytárgyalásról készült jegyzőkönyv 2019. július 1-én érkezett az önkormányzathoz, e szerint a pályázatok benyújtásának határidejéig egy ajánlattevő, a Publimont Hirdetésszervező Kft. nyújtott be regisztrációs lapot, aki nyilatkozott arról, hogy a meghirdetett kikiáltási áron (18.250.000,- Ft + Áfa) fenntartja vételi szándékát, így a Publimont Kft. tette a legmagasabb és egyben az egyetlen vételi ajánlatot. A képviselő-testület úgy döntött, hogy jóváhagyja a 73 db óriásplakát értékesítésével kapcsolatos versenytárgyalás eredményét.

 

Fátima Esztergom testvérvárosa lett

 

A képviselő-testület döntött arról, hogy a hosszú ideje zajló egyeztetések után testvérvárosi szerződést kössön Esztergom a portugáliai Fátima-Ourém Várossal.

Fátima a világ egyik legjelentősebb zarándokhelye, ahol már 50 éve magyar kálváriát állítottak, és magyar kápolna (Szent István) épült. Mindszenty bíboros is ellátogatott Fátimába. 2015. március 7-én a magyar szerzetesnek, Kondor Lajosnak állítottak szobrot, elismerve a városban végzett több évtizedes munkálkodását. A 2017-es pápalátogatás évében a város 2 millió zarándokot vonzott.

Magyarország lisszaboni nagykövete, Breuer Klára asszony még 2015-ben kereste meg Romanek Etelka polgármester asszonyt, miután Fátima város polgármesterével folytatott beszélgetése során szóba került, hogy szívesen vennék magyar testvérvárosi kapcsolat kialakítását, ezzel párhuzamosan pedig Dr. Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom-budapesti érsek egyértelműen Esztergomot támogatta.

Esztergom Város Önkormányzatának jelenleg a következő városokkal van testvérvárosi kapcsolata:

 

Espoo (Finnország) 1974-től, Párkány (Szlovákia) 1991-től, Bamberg (Németország) 1992-től, Cambrai (Franciaország) 1992-től, Ehingen (Németország) 1992-től, Maintal (Németország) 1993-tól, Gniezno (Lengyelország) 1994-től, Mariazell (Ausztria) 2002-től, Canterbury (Nagy Britannia) 2004-től.

 

Pályázati pénzből újulhat meg a vargyasi kastély

 

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adta az Asociatie Vargyasi Daniel-kastély Egyesületnek ahhoz, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökséghez 730 millió Ft értékben pályázatot nyújtson be a Vargyasi Daniel-kastély fő- és melléképületeinek felújítására, valamint a kastélyhoz tartozó parkrész és arborétum rendbe hozására.

 

Marad az ingyenes diákbérlet a Búbánatvölgyi, Szamárhegyi és Pilisszentléleki gyerekeknek

 

A Búbánatvölgyi, Szamárhegyi és Pilisszentléleki lakhellyel rendelkező, esztergomi nappali tagozaton tanuló diákok 2019. szeptember 30-át követően is ingyenes bérletet vehetnek igénybe 2020. február 28-ig. 2020. február végéig érvényes a KNYKK szerződése, az önkormányzat tervei szerint az új szolgáltatóval ismét megkötnék a diákok ingyenes utaztatásáról szóló szerződést.

 

Újabb önkormányzati támogatás a Vaszary Kolos kórháznak

 

Az éves támogatáson felül további, valamivel több mint 10 millió forint támogatásról döntött a képviselő-testület. Dr. Kanász Gábor főorvos a kórház területén lévő, aszfaltozott utak a Belgyógyászat és a Járóbeteg szakrendelő közötti útszakasz – felújítására kért támogatást az önkormányzattól. Az önkormányzat a Strabag Általános Építő Kft. Esztergom Város Önkormányzatával meglévő, útfelújításokra szóló keretszerződésén belül kért a kórházi út felújítására árajánlatot, a helyszíni felmérés szerint a felújítási munkálatokat bruttó 10.125.031 forintért végzi el a Kft.

Esztergom Város Önkormányzata minden évben jelentős támogatást nyújt a térséget ellátó Vaszary Kolos Kórháznak: 2015-ben 131 millió forint, 2016-ban 107,3 millió forint, 2017-ben 140 millió forint, 2018-ban 192,1 millió forinttal járult hozzá az önkormányzat a kórház működéséhez.

 

 

 

 

 

forrás: infoesztergom.hu0
0
0

hírek innen, onnan

Hetvenmillió forintos befektetést kaphatnak magyar startupok

Budapest - Hardver startupok számára indít közös akcelerációs programot a Tungsram és a Startup Campus.

Vasárnap kiderül, ki lesz Borkai Zsolt utódja

Győr -  A kampány fókuszában az elszámoltatás és a település gazdasági fejlődése volt. Szoros eredmény várható.

Köd és ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést

Debrecen - Hajdú-Bihar útjaira is érvényes a figyelmeztetés. Gyalogosan és kocsival is közlekedjünk óvatosan!

Jakab Péter választották a Jobbik elnökévé

Budapest - Nem tartjuk szövetségesünknek azokat, akik az elmúlt harminc évben részt vettek az ország kifosztásában - mondta a párt új...

Szívrohamhoz is vezethet az egyik leggyakoribb hobbi: elképesztő stresszt okoz

Veszélyes mértékű stresszt élnek meg az elkötelezett fociszurkolók.

Ezek a betegségek támadnak télen

A téli hónapokban a háziorvosokhoz fordulók száma is megnő. Az ebben az időszakban már hagyományosnak mondható megfázás mellett sok...

Keszthelyi Rita lett az Európa-bajnokság gólkirálynője

Dupla sikert aratott a torna zárónapján.

Hamarosan forgalomba kerülnek az új 100 forintosok

A jelenleg használt 100 forintos érmék továbbra is forgalomban maradnak.

5 dolog, ami a nők szerint dögös, de a pasiknak nem tetszik

Amit az egyik ember vonzónak talál, azt a másik nem, és fordítva. Nem lehet általánosításokat levonni, és az alábbi állítások sem...

Ekkorát nyert a Szerencsejáték Zrt. azon, hogy megemelte a lottó árát

December végén 20 százalékkal emelkedett az ötöslottó ára is. Ez 3 hét leforgása alatt máris jelentős bevételnövekedést jelentett az...

0

Sport

Megunhatatlan Varga Dénes csodagólja a vízilabda Európa-bajnokságon

Nem lehet elégszer visszanézni Varga Dénes gólját.

Mégsem kell áprilisban vb-selejtezőt játszani a férfi kézilabdázóknak

Az EHF és IHF bebizonyította: nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal.

Haaland ismét beállt, és újra történelmet írt

Erling Braut Haaland 59 percet játszott a Bundesligában, öt gólt rúgott ezalatt.

Az első menetben legyőzték a magyar MMA-bunyóst a vb-negyeddöntőben

Pályafutása első vereségét szenvedte el Borics Ádám.

Már a második bajnokiján kikapott új edzőjével a Barcelona

Néhány napja a kupában még megúszta Setién és a Barca a harmadosztályú ellenfele ellen, a Valencia ellen a bajnokságban már nem.

Óriási gólt rúgtak Gulácsinak a Bundesligában, kikapott az RB Leipzig

A Frankfurt legyőzte a listvavezető Lipcsét a Bundesligában.

Federer-Fucsovics újratöltve, a 15 éves amerikai szupertini a negyeddöntőbe juthat

Az Ausztrál Open negyedik körében elsősorban ezt az öt meccset ajánljuk megtekintésre.

Vb-negyeddöntőben, korábbi bajnok ellen a legjobb magyar MMA-bunyós

Jön Borics Ádám következő meccse a Bellatorban, pályafutása legkomolyabb feladata előtt a veretlen magyar ketrecharcos.

0

Bulvár

Ha így táplálkozol, hamarabb utolárhet a vastagbéldaganat

A környezeti tényezők változtatásával, helyes táplálkozással sokat tehetünk a vastagbéldaganat megelőzéséért.

Ilyen lopott járművet is ritkán fognak a határon

Az olasz hatóság által körözött munkagépre bukkantak a rendőrök a csengersimai határátkelőhelyen írta a police.hu

Levél a második gyerekemnek: Bárcsak tudtam volna ezt a születésed előtt!

Kedves Másodszülöttem, egy nap biztos te is megtudod, hogy a gyereknevelés nem úgy történik, hogy a kedves szülő kap hozzá egy térképet. Vagy egy útikönyvet. Bárcsak így lenne! Ehelyett sajnos meg kellett tanulnom a megérzéseimben bízni. Ami, mondanom sem kell, azzal is járt, hogy rengeteget hibáztam és rengeteget tanultam is a hibáimból. Egy tanulságot [...]

Halálos veszélyt rejthet a mosogatógép

Bár a mosogatógép megkönnyíti a mindennapjainkat, kiváló táptalajt biztosít különböző kórokozók terjedésének is.

Megunhatatlan Varga Dénes csodagólja a vízilabda Európa-bajnokságon

Nem lehet elégszer visszanézni Varga Dénes gólját.

Újabb bélelzáródást okozott a közkedvelt tea

Az orvosok nem győzik figyelmeztetni az embereket a veszélyekre.

A magyar híradós azt hitte, nem lehet gyereke - Új párjától fél év után teherbe esett

Hazai sztárok, akik azt hitték, nem lehet természetes úton gyermekük, mégis csoda történt, és teherbe estek.

Ónos szitálás, hószállingózás ? Óvatosan hazafelé.

Részletes időjárás előrejelzést mutatunk vasárnap estig.

Hamilton olyan összeget kért a Mercedestől, hogy a csapat hezitál a hosszabbításon

Az F1 legjobban fizetett pilótája állítólag többet akar, mint amennyit a spórolni vágyó Mercedes megadna.

Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait - 4 milliárd forint volt a tét

Ezek voltak az ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten.

Gyakori gyomorkorgás: mit jelezhet a morgó hang?

A gyakran jelentkező gyomorkorgás okainak érdemes utánajárni.

blogmorzsák

Hitler legmegbec­sültebb SS tábornoka

Ő volt Hitler egyik legfőbb bizalmasa és legmegbecsültebb SS tábornoka.

Amikor Magyarországról szólnak bele az életedbe

Miért így csinálod, miért nem úgy? Miért ott élsz, mikor jössz haza? A határátkelőknek ismerős kérdések.

Maratoni szervizelés közben szívódott fel a fejhallgató

Ennyi idő alatt hat magyar mozifilmet és egy Trónok harca csatát is le lehet forgatni.

Bocsi, sietek, felvághatom a hasad?

Avagy a császármetszésekről Magyarországon.

No bullshit - mellébeszélések nélkül

Szókimondó rendezvényen be­szél­tek az erzsébetvárosi civilek: az önkormányzat első100 napja kendőzetlenül.

Fogyatékosotthonok: kudarc az átszervezés

Tízezer embernek ígért az állam jobb életkörülményeket.

Fantasztikus újítás a köztévé Karácsony-interjú­ja

„A Magyar Televízió a világon első ízben készített éles interjút tisztán mesterséges intelligencia felhasználásával!“

20 legszebb víze­sés, amit valaha láttam

Szépkilátás-válogatás Izlandról, Auszt­ráliából, Törökországból, Szlo­véniából, és persze Magyarországról.

3 érdekesség a Lockheed A‑12 történetéből

Plazma-lopakodás, repülőgépes mű­holdindítás és stratégiai nukleáris csapásmérés drónnal - a '60-as évekből.

11 kérdés, mielőtt férjhez mész

Őszintén tedd föl magadnak mindet, mielőtt te is úgy dön­tesz, hogy házasodásra és/vagy gyerekvállalásra adod a fejed!

Mi ez a Dolly Parton kihívás?

Négy kép - négy kép mindenütt! De vajon miért jó, ha a Linke­dIn,Facebook, Instagram és Tinder fotóidat összerakod?

Szürreális első világháborús tabló

1917 háborús fogaske­rekei kö­zött sorsuk valószínűtlen és szür­reális utat jár be.

0